IMG_4077

8-ми март в България или защо съм една щастлива българска жена

Темата за криворазбрания феминизъм ми е много любима. Още по-любими са ми въпросите:

  • Еманципираната жена трябва ли да получава цветя и подаръци за 8-ми март?
  • Корпорациите трябва ли да организират тържества и цветя за жените в организацията?
  • Само на 8-ми март ли една жена е дама?

Международният ден на жената (8 март) е ден за честване на социалните, икономическите, културните и политическите постижения на жените.  Това е ден за признаване и почитане на приноса на жените към обществото и за насърчаване на равенството между половете.

Докато подаряването на цветя на Международния ден на жената може да е мил жест, това не трябва да е единственото действие, предприето от големите корпорации в подкрепа на жените.  По-важно е корпорациите активно да насърчават равенството между половете и да създават работна среда, която е приобщаваща и подкрепяща жените.

Някои такива действия, които големите организации могат да предприемат, за да подкрепят жените, включват:

  • Осигуряване на справедливо заплащане – жените да получават равно заплащане като мъжете за равно положен труд. България е една от държавите, в които това равенство е постигнато в доста голяма степен, в сравнение с други европейски държави.
  • Отпуск по майчинство. Предлагането на родителски отпуск за бащите е сравнителна новост в България. Но майчинството в България е сред най-дългите в света (наравно с това в Румъния). В повечето държави варира от 40 дни до 6 месеца. Нявсякъде, където пътувам, винаги питам за продължителността на полагаемия отпуск за раждане и отглеждане на бебе. И всеки път се убеждавам колко по-благоприятни са условията в България.
  • Осигуряване на гъвкави работни условия. Възможността за гъвкави работни условия, за да се даде възможност на жените да балансират работата и семейните задължения, е нещо, което може да даде конкурентно предимство на организациите. И не само около 8-ми март.
  • Насърчаване на избор на жени на ръководни позиции. България определено е първенец в това отношение в цяла Европа с най-много жени на ръководни постове.
  • Осигуряване на обучение и развитие. За моя радост, обучението How to be a Lady се превръща в един хубав корпоративен подарък за всички дами от корпоративния свят, защото балансът между многото роли, които една жена съвместява, е едно от най-големите съвременни предизвикателства.
  • Подкрепа на бизнеси, създадени и/или притежавани от жени. Тук отново България поддържа висок прецедент, защото немалка част от фондовете за инвестиции в start up компании, инвестират еднакво в начинания, независимо от пола на създателя.

За мен 8-ми март е ден, в който да почета майка ми, баба ми и жените в живота ми; да науча дъщеря ми на уроците, които историята, родителите, страната ни и личният опит са оставили, но и ден, който да ми напомня, че не е нужена конкретна дата в календара и повод, за да бъда истинска жени, бизнес дама, майка, партньор, приятел, пример и модерен човек, почитащ миналото и отворен към бъдещето.