Бизнес комуникации

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации

 • Комуникационен модел
 • Репрезентативни системи
 • Бизнес комуникация – e-mail, телефон
 • Вербална манипулация
 • Бизнес етикет по време на срещи – постигане на цели на срещата
 • Междукултурни различия и междукултурен етикет
 • Същност на НЛП
 • Бизнес техники от НЛП
 • Комуникационни техники за продажби
 • Невербална комуникация
 • Бизнес етикет
 • Международен протокол

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg