Бизнес етикет и протокол

Бизнес етикет и протокол

Бизнес етикет и протокол

 • Модерен бизнес етикет
 • Бизнес комуникация – e-mail и друга писмена кореспонденция, телефон; вербална
 • манипулация; делови срещи с клиенти и гости
 • Бизнес етикет по време на срещи – постигане на цели на срещата, подреждане на маса, посрещане, запознаване и изпращане на гости; подаръци, покани
 • Формален етикет
 • Неформални правила на етикета
 • Дрескод
 • Междукултурни различия и междукултурен етикет
 • Бизнес етикет на асистента – вербална, невербална комуникация, етика, дискретност,
 • ненатрапчива комуникация; водене на протокол от срещи и заседания
 • Протокол и протоколни събития
 • Табу

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg