Бизнес етикет и протокол

Бизнес етикет и протокол

 • Модерен бизнес етикет
 • Бизнес комуникация – e-mail и друга писмена кореспонденция, телефон; вербална
 • манипулация; делови срещи с клиенти и гости
 • Бизнес етикет по време на срещи – постигане на цели на срещата, подреждане на маса, посрещане, запознаване и изпращане на гости; подаръци, покани
 • Формален етикет
 • Неформални правила на етикета
 • Дрескод
 • Междукултурни различия и междукултурен етикет
 • Бизнес етикет на асистента – вербална, невербална комуникация, етика, дискретност,
 • ненатрапчива комуникация; водене на протокол от срещи и заседания
 • Протокол и протоколни събития
 • Табу

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации

 • Комуникационен модел
 • Репрезентативни системи
 • Бизнес комуникация – e-mail, телефон
 • Вербална манипулация
 • Бизнес етикет по време на срещи – постигане на цели на срещата
 • Междукултурни различия и междукултурен етикет
 • Същност на НЛП
 • Бизнес техники от НЛП
 • Комуникационни техники за продажби
 • Невербална комуникация
 • Бизнес етикет
 • Международен протокол

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Управление на екипи

Управление на екипи

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

How to be a lady

How to be a lady

 • Модерен етикет и протоколни правила
 • Модерната жена и бизнес дама
 • Съвместяване на лични и служебни роли
 • Дами и господа
 • Еманципация, равенство между половете
 • Бизнес етикет
 • Формален етикет за бизнес дами
 • Неформален етикет извън офиса
 • Личен имидж и стил
 • Dress code за различни видове събития
 • Достойното поведение
 • Бизнес срещи и бизнес пътувания
 • Управление на личната енергия

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Networking

Networking

 • Разбиране на човешката природа
 • Разбиране за networking
 • Кога работи networking
 • Networking етикет
 • Техники за успешен networking
 • Умения за вербална и невербална комуникация
 • Емоционална и социална интелигентност

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Коучинг, Менторство и менторски програми

Коучинг, Менторство и менторски програми

 • Развитие на менторството
 • Роли на ментора
 • Специфики в различни сфери на приложение на менторството
 • Актуални и съвременни методи и практики
 • Програми, свързани с менторство
 • Реализирани успешни практики и взаимодействие между бизнес и академия
 • Комуникационни техники и дигитализация на процеса на менторството
 • Различия между коучинт и менторство
 • Коучинг – концепция, смисъл, приложение
 • Практически приложения на коучинг и менторство в бизнеса

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Управление на стреса

Управление на стреса

 • Понятието стрес
 • Здравословен стрес vs убийствен стрес
 • Цената на здравето
 • Управление на енергията
 • Ментални процеси
 • Емоции и решения
 • Физическо тяло
 • Мозъкът
 • Поведение (взаимодействието със средата)
 • Поддържане на духа
 • Медитация
 • Техники за релаксация
 • Техники за справяне със стреса

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Презентационни умения (лична презентация и презентация пред публика)

Презентационни умения (лична презентация и презентация пред публика)

 • Представяне
 • Личен имидж
 • Elevator/ Presentation Pitch
 • 4МАТ system
 • Невербална комуникация по време на презентация
 • Презентационни умения
 • Управление на стреса при публично представяне
 • Репрезентативни системи и тяхното приложение в презентации и публични речи
 • Управление на публиката
 • Стилове на презентиране
 • Публична реч
 • Тенденции

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Вербална манипулация

Вербална манипулация

 • Комуникационен модел
 • Репрезентативни системи
 • Вербална компетентност и вербална интелигентност
 • Привличане и задържане на внимание
 • Вербална манипулация
 • Лингвистични трикове за вербална манипулация
 • Методът “Котва”
 • Етична манипулация

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg

Невербална комуникация

Невербална комуникация

 • Комуникационен модел
 • Репрезентативни системи
 • Невербална комуникация и знаци на тялото
 • Поза
 • Влияние
 • Територия
 • Разчитане на езика на тялото
 • Изграждане на умения за невербална комуникация
 • Силата на невербалната комуникация
 • НЛП техники за успешна комуникация

T:+359 888 63 63 08

Е:daniela@daniela.bg