Коучинг, Менторство и менторски програми

Коучинг, Менторство и менторски програми

Коучинг, Менторство и менторски програми

  • Развитие на менторството
  • Роли на ментора
  • Специфики в различни сфери на приложение на менторството
  • Актуални и съвременни методи и практики
  • Програми, свързани с менторство
  • Реализирани успешни практики и взаимодействие между бизнес и академия
  • Комуникационни техники и дигитализация на процеса на менторството
  • Различия между коучинт и менторство
  • Коучинг – концепция, смисъл, приложение
  • Практически приложения на коучинг и менторство в бизнеса

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg