How to be an ETIQUETTE GURU in 1 Day

HomeHow to be an ETIQUETTE GURU in...

Ако програмата ви не позволява да се включите в групови обучение на конкретна дата, нито пък имате възможност да организирате такова вътрешнофирмено. Ако имате конкретни нужди от точните познание за комуникация и етикет, казуси, въпроси и необходимост от специфични отговори, за вас създадох специално разработено еднодневно обучение, което изцяло анализира и отчита индивидуалните нужди и очаквания. Обучението съчетава малко теория и правила с много практика и лична консултация. В рамките на 1 ден ще придобиете знания, умения, увереност, самочувствие и (по)знание за всички най-важни правила на етикета при различни бизнес поводи, случващи се във вашата бизнес сфера.

Обучението включва

Анализ на индивидуалните нужди във специфичната бизнес среда;

Интензивно 6-часово обучение, съобразено с индивидуалните нужди на клиента;

Практически казуси от специфичната бизнес сфера.