КОМУНИКАЦИЯ НАВРЕМЕ И НА МЯСТО

HomeKомуникация навреме и на място

Общуването е отговорност. Отговорност за посланията, които  формулирате и изпращате, отговорност за това да бъдете разбрани, както искате. Отговорност да говорите езика на другия, да слушате и да чувате, да гледате и да виждате, да разчитате знаците на езика на тялото.  

Всеки може да се научи да общува успешно, навреме и на място, стига да е готов да поеме тази отговорност. 

Това обучение е за екипи, организации и мениджъри, които искат да подобрят комуникационните си умения и да усвоят бързи и ефективни инструменти за вербално и невербално общуване.  За тези, които са готови да поемат отговорност в името на комуникационния успех. 

Обучението включва

Какъв е успешният комуникационен модел днес? 

Как да излъчвате правилните послания чрез езика на тялото? 

Как да разчитате езика на тялото на тези, с които общувате? 

Как да формулирате вербалните си послания, така че да ви разбират правилно? 

Как да “излезете” от себе си и да се видите през очите на събеседника? 

Как да сте печелившата страна по време на преговори? 

Как да се представите по най-добрия начин във времевите ограничения на съвременния бизнес? 

Как да създадете презентация, която да бъде запомнена? 

Как да използвате техниките на невро-лингвистично програмиране и коучинг за по-добра, по-бърза и по-успешна комуникация?