LEADERS Communication Masterclass

HomeLEADERS Communication Mastercl...

Kомуникационните умения на лидерите и ръководителите са най-важните умения в една организация. Добре обученият лидер може да вдъхновява, да мотивира, да изисква и да получава. Комуникационните умения на лидерите са определящи за разпознаването и развитието на таланти и за устойчивото управление на хора и процеси.

В този специален masterclass за лидери издигаме комуникацията на едно още  по-високо ниво и създаваме още по-съвършени условия за по-добър мениджмънт, по-качествено общуване, по-добри вътрешноорганизационни отношения, по-голяма удовлетвореност и повече лоялност.

Обучението включва

Какво прави комуникацията на лидерите различна от тази на подчинените;

Как лидерите да се превърнат в добри комуникатори, бидейки на лидерски позиции;

Как мениджърите да се справят с кризисни ситуации;

Мотивация чрез комуникация;

 

Изграждане на умения за дипломатично делегиране на задачи към екипа;

Взаимодействие с екипа;

Елементи на успешната комуникация в кризисни ситуации;

Разпознаване на таланта;

Предоставяне на съдържателна обратна връзка;

Елементи на изкуството за водене на дискусия;

Структуриране на срещи и оперативки;

Презентационни умения за влияние и трайна следа.