Невербална комуникация

Невербална комуникация

Невербална комуникация

  • Комуникационен модел
  • Репрезентативни системи
  • Невербална комуникация и знаци на тялото
  • Поза
  • Влияние
  • Територия
  • Разчитане на езика на тялото
  • Изграждане на умения за невербална комуникация
  • Силата на невербалната комуникация
  • НЛП техники за успешна комуникация

T:+359 888 63 63 08

Е:daniela@daniela.bg