ОБУЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ЕТИКЕТ и КОМУНИКАЦИЯ

ЕДИН PREMIUM
ДЕН

Етикет

Подготовка за деня

Dress code

КЪМ МОДУЛА

PREMIUM КОМУНИКАЦИЯ
В БАНКАТА

Представяне и ръкуване

Размяна на визитки

Невербална комуникация

КЪМ МОДУЛА

PREMIUM КОМУНИКАЦИЯ
ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Телефонни разговори

Писмена комуникация

Видео разговори

КЪМ МОДУЛА

PREMIUM ТЕХНИКИ

Асертивност

Вербална манипулация

Start with why

Седем стъпки за добра комуникация

КЪМ МОДУЛА

ЗА ФИНАЛ

Голямото предизвикателство в комуникационния процес е PREMIUM клиентът да чуе, разбере и реагира очаквано на казаното в света на банката. Въздействието е ключово, а неправилното разбиране е често срещано. Въпреки внимателното прокарване и използване на точните думи, клиентът невинаги получава и схваща идеята на посланията – писмени или устни, точно по начин, по който очаквате да стане това.

Business people shaking hands, finishing up meeting deals. Business concept.
Business people team sitting around meeting table and assembling wooden jigsaw puzzle pieces unity cooperation ideas concept

Смисълът на посланието
е в обратната връзка,
която се получава.

  • Подгответе се за деня.
  • Направете собствена програма/рецепта за подготовка и професионализъм.
  • Намерете собствения си тонус.
  • Изградете собствен стил, а от там и самочувствие.
  • Овладейте невербалните си жестове и послания.
  • Наблюдавайте езика на тялото на клиентите.
  • Полирайте уменията си всеки ден.
  • Учете се от собствения си опит и преживявания с клиентите ви.

Всички общуваме през цялото време, при това повече невербално. И най-леката въздишка или усмивка, дори положението на тялото, са вид общуване, независимо дали е съзнателно или не. Естественият процес е всеки да изтълкува сигналите по определен, често различен от тълкуването на другите начин.

Познанието на ефекта, който различните форми на общуване предизвикват, е мощен инструмент в ръцете на всеки мениджър.

Случващото се около нас се възприема по уникален начин, защото всеки притежава собствен модел на света. Следователно истинското общуване трябва да представлява опит да се разберат моделите на възприемане на света на другите хора. Опознаването на различията дава възможност да се използва разнообразието и богатството на човешкия опит.