Презентационни умения

Презентационни умения (лична презентация и презентация пред публика)

Презентационни умения (лична презентация и презентация пред публика)

 • Представяне
 • Личен имидж
 • Elevator/ Presentation Pitch
 • 4МАТ system
 • Невербална комуникация по време на презентация
 • Презентационни умения
 • Управление на стреса при публично представяне
 • Репрезентативни системи и тяхното приложение в презентации и публични речи
 • Управление на публиката
 • Стилове на презентиране
 • Публична реч
 • Тенденции

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg