Специален подарък

44,00 лв.

Управление на личностното развитие

Комуникация НАвреме и НА място

Категория:

Описание

Управление на личностното развитие


Написването на една книга е дълъг процес, който започва далеч преди първите написани редове в нея. За мен тази книга е още по-специална, защото е твърде лична. Тя е свързана с най-важното познание – познанието за себе си, с пътя, извървян през изминалите 41 години, с „участниците“ в случайни и неслучайни срещи и събития, със „съучастниците“, допринесли за развитието ми в личен и професионален план.

Отвъд личното книгата е и много практична. Тя е наръчник за личностно себеопознаване. Тя ще Ви помогне да опознаете преди всичко себе си, защото само личността, която познава себе си, своите таланти и своите силни страни, личността, която живее и работи в синхрон със заложбите и дарованията си, може да постигне благосъстояние, успех и удовлетворение в различните области на живота.

Тази книга ще провокира мисленето ви върху:

  • Желанието да бъдете себе си и НЕжеланието да бъдете себе си;
  • Казвате ли нещата, които искате или по-скоро казвате нещата, които другите искат да чуят;
  • Умението да обучавате ума;
  • Концепцията Well-being;
  • Очакването и сбъдването;
  • Ученето от чуждия пример;
  • Модели и програми за личностно развитие в училище и в университета;
  • Реални практики от национални и международни компании;
  • Още много теми, които дори не сте предполагали, че влияят върху личния и професионалния Ви път.

Книгата провокира мислене, но и дава готови отговори, които можете да приемете или отхвърлите, но със сигурност, след прочита  ѝ, ще имате две нови запознанства – едното с мен, защото написаното ме разкрива пред Вас и второто, много по-важно, ще се запознаете със самите себе си.

 

Комуникация НАвреме и НА място


Тази книга е за отговорността.

Отговорността да разберем себе си преди да се научим да разбираме другите. Отговорността за това, което сме и бихме искали да бъдем, за това, което казваме и не казваме, излъчваме като послание или не.

Oтговорност към ученето и научаването.

Oтговорност към смисъла на посланието, което изпращаме.

Поемането на отговорност в комуникацията (има ли нещо, което не е комуникация?) не е лесно. Изисква се ангажимент, усилие, постоянство, любопитство, полезна доза смирение, непрестанно учене, както и цялата тежест на задължението да ни разберат така, както искаме.

Комуникацията “диша” и се развива като жив организъм. Умението да комуникираме успешно не е нещо, което се научава веднъж в няколкомесечен курс или тригодишна степен, завършващo с диплома (с Отличен) или за “много добър комуникатор”. Ако използваме метафоричен език и аналогия, това е “букет” от цветни, отчасти дори сезонни умения, изискващи съобразяване с повода, моментното състояние, ситуацията, локацията, събеседника, миналия опит, бъдещите очаквания, желаните резултати за всички страни, както и множество други елементи.

Целта на книгата „Kомуникации НАвреме и НА място“ е да подготви читателя за едно различнко общуване. Дава се концептуална рамка и специфични умения за комуникация в комплексна среда. Представят се инструменти за постигане на лични, академични, професионални и стратегически бизнес цели. В книгата се представят умения за комуникация през различен поглед, а именно чрез поемане на отговорност за комуникационния процес. Освен различни теории и модели за комуникация, книгата представя на читателите тенденциите във вербалната и дигиталната комуникация,  като най-задълбочено е представен НЛП модела (невро-лингвистично програмиране). Отделя се специално внимание на невербалната комуникация и презентационните умения като ключови за съвременния, отговорен комуникатор, независимо дали комуникацията се осъществява в неформална или формална среда, в личен или професионален контекст. Книгата завършва с отделна глава, посветена на конвенционални, модерни и различни практически приложими техники и стратегии за усъвършенстване на комуникационните умения, сред които НЛП техники, сугестопедични модели и др.

Когато човек поеме лична отговорност за ситуацията, в която се намира, започват да се задействат сили за промяна, а промяната е необходима за обучението, развитието и усъвършенстването на студенти и мениджъри в хода на образованието и кариерата им.

От автора

Даниела Илиева

Февруари 2020,

София

Допълнителна информация

Тегло 0,5 kg
Размери 20 × 22 × 2 cm