Специален подарък

50,00 лв.

Личностно и кариерно развитие

Комуникация НАвреме и НА място

Категория:

Описание

Личностно и кариерно развитие


Тази книга е наръчник за личностно себеопознание и кариерно ориентиране. Тя ще Ви помогне да опознаете преди всичко себе си, защото само личност, която познава себе си, своите таланти и своите силни страни, личност, която живее и работи в синхрон със заложбите и дарованията си, може да постигне благосъстояние, успех и удовлетворение в различните области на живота. Книгата е преработена и допълнена версия на „Управление на личностното развитие“ с изцяло нова последна глава с въпроси, техники и упражнения, които да подпомогнат себепознавателния процес на читателя, водейки го през размисли и отговори.

Темата за личностното развитие и изборите, които правим в живота, винаги ме е вълнувала. Изследванията ми в тази област не престават и всеки ден ме води към нови открития за човека, неговото поведение, избори за образование и кариера, решения и последствия, но най-вече към надежда, че ще се формира ново разбиране за таланта и неговото развитие. В книгата е заложена теза, че само личност, която познава себе си, своите таланти и своите силни страни, живее и работи в синхрон със заложбите и дарованията си, може да направи най-правилния избор за образование, а от там да се развие кариерно в най-подходящата област.

ГЛАВА ПЪРВА. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 1. Личност
 2. Развитие
 3. Процес на личностно развитие
 4. Ценностна система и модели за развитие на ценностната система
 5. Концепцията Well-being

ГЛАВА ВТОРА. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

 1. Кариерно развитие
 2. Управление на таланта
 3. Менторство
 4. Коучинг
 5. Програми за развитие

ГЛАВА ТРЕТА. МОДЕЛИ, ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 1. Науката зад подсъзнанието
 2. Метапознание
 3. Каква е моята личност?
 4. Въпроси за себепознание
 5. Седем начина да разберете по-добре себе си
 6. Как да отговоря на въпроса „какво искам да правя с живота си?“
 7. Какви са мечтите ви?
 8. Каква е вашата представа за себе си и защо това има значение?
 9. Пет съвета за създаване на положителна представа за себе си
 10. Как да откриете силните си страни
 11. Разчитате ли на себе си?
 12. Как да разберем нашите „фитили“
 13. Как да различите своите потребности от своите желания
 14. Какво е успех?
 15. Как да успеем в живота
 16. Как да си придадете повече сили
 17. Обърнете внимание на навиците си
 18. Какво представляват инстинктите и откъде идват?
 19. Как да бъдем по-интроспективни
 20. Как да практикувате повече самоконтрол
 21. Как да станете по-критичен мислител
 22. Три начина да бъдете по-адаптивни
 23. Шест упражнения за съзерцание за по-добро психично здраве
 24. Съвети за „мотивация в понеделник“
 25. Дневник за откриване на себе си

 

Комуникация НАвреме и НА място


Тази книга е за отговорността.

Отговорността да разберем себе си преди да се научим да разбираме другите. Отговорността за това, което сме и бихме искали да бъдем, за това, което казваме и не казваме, излъчваме като послание или не.

Oтговорност към ученето и научаването.

Oтговорност към смисъла на посланието, което изпращаме.

Поемането на отговорност в комуникацията (има ли нещо, което не е комуникация?) не е лесно. Изисква се ангажимент, усилие, постоянство, любопитство, полезна доза смирение, непрестанно учене, както и цялата тежест на задължението да ни разберат така, както искаме.

Комуникацията “диша” и се развива като жив организъм. Умението да комуникираме успешно не е нещо, което се научава веднъж в няколкомесечен курс или тригодишна степен, завършващo с диплома (с Отличен) или за “много добър комуникатор”. Ако използваме метафоричен език и аналогия, това е “букет” от цветни, отчасти дори сезонни умения, изискващи съобразяване с повода, моментното състояние, ситуацията, локацията, събеседника, миналия опит, бъдещите очаквания, желаните резултати за всички страни, както и множество други елементи.

Целта на книгата „Kомуникации НАвреме и НА място“ е да подготви читателя за едно различнко общуване. Дава се концептуална рамка и специфични умения за комуникация в комплексна среда. Представят се инструменти за постигане на лични, академични, професионални и стратегически бизнес цели. В книгата се представят умения за комуникация през различен поглед, а именно чрез поемане на отговорност за комуникационния процес. Освен различни теории и модели за комуникация, книгата представя на читателите тенденциите във вербалната и дигиталната комуникация,  като най-задълбочено е представен НЛП модела (невро-лингвистично програмиране). Отделя се специално внимание на невербалната комуникация и презентационните умения като ключови за съвременния, отговорен комуникатор, независимо дали комуникацията се осъществява в неформална или формална среда, в личен или професионален контекст. Книгата завършва с отделна глава, посветена на конвенционални, модерни и различни практически приложими техники и стратегии за усъвършенстване на комуникационните умения, сред които НЛП техники, сугестопедични модели и др.

Когато човек поеме лична отговорност за ситуацията, в която се намира, започват да се задействат сили за промяна, а промяната е необходима за обучението, развитието и усъвършенстването на студенти и мениджъри в хода на образованието и кариерата им.

От автора

Даниела Илиева

Февруари 2020,

София

Допълнителна информация

Тегло0,5 kg
Размери20 × 22 × 2 cm