Стрес мениджмънт

Управление на стреса

Управление на стреса

 • Понятието стрес
 • Здравословен стрес vs убийствен стрес
 • Цената на здравето
 • Управление на енергията
 • Ментални процеси
 • Емоции и решения
 • Физическо тяло
 • Мозъкът
 • Поведение (взаимодействието със средата)
 • Поддържане на духа
 • Медитация
 • Техники за релаксация
 • Техники за справяне със стреса

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg