ddd

Етикет по време на вечеря  – Съвместна рубрика с Genica news

Четвъртото видео от съвместната рубрика с Genica news “Комуникация и Етикет НАвреме и НАмясто” е посветено на темата „Етикет по време на вечеря“.

Ще разберете:

  • Какви могат да бъдат поводите за официалните вечери?
  • С какво трябва да се съобразим в поръчката?
  • Каква е подходящата храна?
  • Какво е подходящото облекло в контекста на конкретното тържество?
  • Какви са правилата при вдигане на тост?
  • Каква е правилната стойка на тялото?
  • Език на тялото, мярка на консумация, тайминг и още във видеото с Атанас Месечков.