52501087c010e0fd554da8e2e6bfcbb5

Е-академия: Репрезентативни системи – сетивата, през които обработваме информацията

Начало: 27 .04.2023 г. от 17:30 ч.

Тема: Репрезентативни системи – сетивата, през които обработваме информацията

Лектор: Проф. д-р Даниела Илиева

Организатор: Издателство КЛЕТ България

Регистрация ▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/reprezentativni-sistemi-setivata-prez-koito-obrabotvame-informatsiyata/register?_ga=2.27145529.521049248.1679295413-1163377489.1662973364&_gl=1*slsc4e*_ga*MTE2MzM3NzQ4OS4xNjYyOTczMzY0*_ga_K7H94QHX99*MTY3OTQ2NTA1MS4yNTkuMS4xNjc5NDY2MDI2LjU3LjAuMA..

*След  успешно попълване на Вашата регистрация ще Ви се зареди страница, в която да направите своя тест за определяне на предпочитаната репрезентативна система.

Повече информация за срещата:

Всеки човек има различно мислене, опит, ценности, убеждения, поведение, способност за учене, способност за слушане, характер, предпочитания, мнение и други. На базата на тези различия, всеки от нас има предпочитана репрезентативна система или още предпочитано сетиво за възприемане на околния свят. Във всяка една група от общуващи помежду си хора, има разнообразие от преобладаващи възприятия на света. Във всяка една аудитория или класна стая има визуални, аудиални и кинестетични ученици.

 • Как да структурираме посланията си не само към тях, но и към всички, с които общуваме, независимо от нашия личен предпочитан начин за обработка на света?
 • Как да говорим на визуален, аудиален или кинестетичен език?
 • Как да се превърнем в комуникационни хамелеони?
 • Как да общуваме успешно с различните типове?

На тези и други въпроси ще отговори професионалният трейнър Даниела Илиева на предстоящата среща, част от Е-академия, на тема „Репрезентативни системи – сетивата, през които обработваме информацията“.

640x360

ВУЗФ и СБУ организират Трета национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдикатът на българските учители организират Трета национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“, която ще се проведе на 17 март 2023 г. от 10.00 часа във ВУЗФ, гр. София, ул. „Гусла“ 1, зала 501. 

Форумът се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и доктор хонорис кауза на ВУЗФ. Конференцията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев, министъра на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание в средното образование през погледа на висшето образование. 

Първият панел ще бъде посветен на състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми и предлаганите решения. В него основен доклад ще представи д.ик.н Янка Такева. Доклади по темата ще бъдат представени и от Полина Фетфова, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, МОН и Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Във фокуса на втория панел ще бъдат съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещи преподаватели от ВУЗФ ще представят своя опит по различни теми: дефицитите в обучението по икономика в средното образование; зелено ли е бъдещето на планетата; учителят като ментор в живота на ученика; обучението по финансова грамотност и др. Основни презентации по време на форума ще изнесат д.ик.н. Янка Такева, проф. д-р Боян Дуранкев, акад. Сава Гроздев, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, проф. д-р Даниела Илиева, проф. д-р Теодора Лазарова, доц. д-р Джеймс Йоловски.

В конференцията е предвидена и дискусия, в която ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Програма на конференцията можете да видите ТУК. Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация. Краен срок за регистрация: 14 март 2023 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

daniela-interview-featured-image-1

Какъв е фокусът пред младите професионалисти?

Проф. Илиева, на първо място бихме искали да благодарим за възможността Ви да се включите във второто издание на Sales Club Conference 2023. По време на нашата първа среща се заговорихме за поведенческите модели и промените, които се забелязват между поколенията. Какви са Вашите впечатления от гледна точка на преподавател и то в пет различни университета, в които се наблюдават различия и между представителите на едно и също поколение? Реално, това са представителите на поколение Z, за което се твърди, че са креативни и предприемчиви, преследват мечтите си, търсят щастието си.

Благодаря ви и аз за възможността да бъда част от вашето събитие, което с всяка изминала година става все по-значимо за българската бизнес среда.

Много често ме питат “Какви са младите хора, как са студентите?”. Факт е, че всяка “реколта” студенти, както ги наричам, са различни, по своему уникални и със своите си особености. Днес все повече наблюдаваме промяна в отношението към работата като част от ежедневието – не живеят, за да работят, каквито бяха и сме немалка част от поколенията преди тях. Имам предвид, че основен фокус много по-често е личното щастие и удовлетворение, личното усещане за смисъл, личното време, отколкото това младият човек да се посвети и да отдаде времето си на организацията, на фирмата или на работодателя. Независимо от възнаграждението, бонусите, доверието или други, вторични ползи. Разбира се, парите са важни, но не са най-важното.

Наблюдаваме доста амбициозни млади хора,  но нетърпението или по-скоро липсата на търпение и постоянство често не позволяват на амбициите да се реализират. Искат всичко бързо и сега, даже веднага. Понякога току що завършили студенти, подхождат с такова завидно самочувствие, че дори можем да се поучим от тях. Динамиката стана голяма, социалните мрежи и различни медии постоянно ни заливат с всякакви примери за успех, но както знаем – нищо не е каквото изглежда.

От другата страна на бариерата са работодателите, които твърдят, че с представителите на всяко следващо поколение се работи по-трудно. Какви са причините? Защо?

Една от причините за разминаване между очакванията и реалността и в двете страни – работодатели и служители, са именно поколенческите различия. Историята е важна, защото всички ние трябва да помним какво се случваше в страната ни, когато днешните завършващи и излизащи на трудовия пазар, са се родили – бурните времена около 2000-та година. И не можем да се сърдим защо са едни или други, а да си спомним каква беше образователната и социалната система. Какво правеха родителите, какъв беше животът, кой и как се грижеше за тези бебета и деца и каква ценностна система е формирана у тях. Разбира се, не можем да сложим всички под един знаменател, но определено има поколенчески особености и сблъсък между ценностите на поколенията.

Лично аз смятам, че всички ние можем да се учим едни от други – всяко следващо поколение е все “по-чевръсто” и “на ти” с технологиите. А животът за всички ни без технологии е немислим. Всички имат какво да вземат от и да дадат едни на други. Важно са приемането и разбирането, историческата справка и свикване с динамиката и промените, присъщи на днешното общество и живот.

Дебне ли ни кадрова криза? Можем ли да очакваме някаква промяна във взаимоотношенията между потенциалните работодатели и новото поколение професионалисти? Тази промяна дава ли заявка за старт или не сме узрели като общество?

Ние СМЕ в кадрова криза. Пандемията, home office режимът, а сега наместването на пластовете към най-вече хибриден модел на работа, снеха немалка част от старата форма на контрол от страна на работодателя. Има хора интроверти, експерти в различни области, които и преди пандемията са работели отлично от разстояние. Но сега промяната е много повече социална, замисляща всички ни за по-важните неща в живота, за баланса между личен и професионален живот, както и затова какво ще пропуснем, ако посветим още няколко часа на работа вместо на…. и тук можем да изброим цялата палитра от разнообразни изкушения, които средата предлага.

Освен преподавател, сте и още много други неща, които обаче имат едно общо направление, което ги обединява – комуникацията. Автор сте на редица книги, но една от тях приковава вниманието ни – „Комуникация НАвреме и НА място”. Като мениджър, преподавател, автор и професионален трейнър, на Вас ви се налага комуникация на ежедневна база с различни хора, от различни таргет групи, с различни цели и развитие. Какво е общото между тях? Как комуникират тези различни поколения, с различни цели и виждания? Имате ли наблюдения какви са разликите в моделите на поведение?

Темата за успешното общуване, навреме и на място, ми е освен любима, също и основен фокус на изследване. Комуникацията диша и се променя. Както всяка среща с наш приятел или познат, всъщност е среща с променен човек, защото всичко се променя и ние се променяме непрестанно,  така и комуникацията никога не е една и съща. Следователно, няма рецепта. Има любопитство, уважение към различията, искрен интерес към другия и неговия модел на света, приемане, че всеки е уникален и има различни ценности, формирали се в младостта му.

Като преподавател се стремя да създам тези нагласи у студентите ми. Като майка правя всичко възможно да възпитам децата си в тези убеждения. Като мениджър, колега и приятел, действам и реагирам, следвайки този модел. Хора сме, имаме емоции и “наследствени” преживявания. Но само чрез разговори и диалог можем да стигнем до златната среда на ценното общуване.

Можем ли да твърдим, че приликите или разликите между поведенческите модели на комуникация на различните, да ги наречем с една обща дума – „поколения“, са част от ключа на успеха им? Какви са спецификите на бизнес етикета в тези модели? Изобщо различни ли са едни от други?

Във всяка класна стая, във всяка лекционна зала, във всеки екип и колектив има всякакви хора и така трябва да бъде, за да се постигне успех. Да, дадено поколение има определени характеристики, но както казах и по-горе, не е добре да слагаме всички под един знаменател. Етикетът също диша и се променя, олекотява се и се деформализира. Но това е много повече повлияно от пост пандемичния период и от “смаляването” на света посредством технологичния напредък, отколкото на влиянието на дадено поколение. В сферата на етикета има разнобой между по-възрастните хора, които държат на определени обноски и поведение, и по-младите, по-лежерни и слабо формализирани отношения на младите хора. Но така е било винаги, и така ще бъде може би занапред.

На всеки участник в нашия блог, а и в събитието ни, задаваме този последен ключов въпрос. Sales Club Conference се зароди като място и време за взаимопомощ между предприемачи. Какво би било Вашето ключово послание за 2023-та към бизнеса?

Толерантност към различните модели на света. Дипломация в отношенията. Любов към работата. Любопитство в общуването. Защото всеки ден е ново знание за този толкова необятен свят.

d1

Ролята на учителя при формирането на ценностна система у учениците

Имам честта и удоволствието да бъда първият гост-лектор в тазгодишното издание на Е-академията на Издателство Клет България!

Тема: Ролята на учителя при формирането на ценностна система у учениците

Начало: 24.01.2023 г. от 17:30 ч.

Регистрация ▶ https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/rolyata-na-uchitelya-pri-formiraneto-na-tsennostna-sistema-u-uchenitsite/register?_gl=1*w5t60o*_ga*MTE2MzM3NzQ4OS4xNjYyOTczMzY0*_ga_K7H94QHX99*MTY3MzM1MzAyOS45NS4xLjE2NzMzNTM3ODYuNTMuMC4w&_ga=2.160173881.584953796.1673353030-1163377489.1662973364

В рамките на тази среща ще обсъдим:

Как се формира ценностната система?

Какво може да направи учителят, за да изгради стойностна ценностна система на ученика?

Как да преодолеем комуникационните бариери между поколенията?

Кои техники и подходи в общуването дават най-бързи и устойчиви резултати?

di

Проф. Даниела Илиева в рубриката на bTV “Жените на България”: Нищо в този живот не е на всяка цена

Жените сме си извоювали свободата, но на вечеря очакваме мъжът да плати сметката, признава дамата, родена на 15 септември

Тя ще ви очарова. С красота и харизма. С мъдрост и интелект. Наскоро стана професор – постигна го официално навръх 42-ия си рожден ден. Даниела Илиева е сред малкото жени у нас, заслужили с години наред трудолюбие, знания и упоритост, тази академична титла.

Проф. Даниела е специален гост в епизод 27 на рубриката „Жените на България“, а за нас е чест да се потопим заедно с нея в изкуството на общуването.

Как се гради академична кариера на тази възраст? И откъде тази страст към преподаването? Търсим отговорите от Даниела – бивша спортистка, чийто живот години наред минава на тенис корта.

„Родена съм на 15 септември. Родителите са предопределили съдбата ми още с моето зачеване и раждане“, споделя със смях Даниела и добавя:

„Често се шегувам, че съм обречена да бъда вечната ученичка.“

Това, в което проф. Илиева е истински добра, е комуникацията. Комуникацията, която диша и се променя, а мисията на нашата героиня е да изучава процесите на общуването, да ги развива и споделя. Тя вярва, че е наша отговорността за всичко, което казваме или премълчаваме. Отговорни сме и за посланията, които излъчваме.

„У нас сякаш все още не можем да се отървем от онова балканско его. Все някой друг да ни е виновен, все някой друг да носи отговорност. Същото е и с общуването: ако някой не ни е разбрал, то вината си е изцяло негова.“

Проф. Даниела Илиева е единственият трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и управление на имиджа.

„Любовта ми към преподаването пламна, когато бях на 28 и оттогава времето и мястото пред аудиторията е моето“, споделя тя.

Вижте цялото предаване във видеото.

ФОТОАЛБУМ

IMG_1717

Успешно приключи проектът iCare

Критерият за успешен проект не е одобреният за финансиране проект, а успешно приключилият проект. На 29 септември 2022 г., статистиката на Law and Internet Foundation се увеличи с още един успешно приключен проект – iCare – посветен на правно сътрудничество и семейна медиация за подобряване на положението на деца в случаите на международни отвличания. Една много чувствителна тема, 5 партньора от 5 държави, 2 години работа, а резултатите бяха представени на финалната конференция в Брюксел от изпълнителния директор на фондацията проф. Илиева.

danin

В сезона на кандидатстудентската кампания: Как да изберем подходящото образование

В сезона на кандидатстудентската кампания: Как да изберем подходящото образование

Като преподавател с 15-годишна практика, всяка година виждам млади хора, които не вървят по пътя на щастието. Една мисъл гласи, че щастието е сутрин да бързаш за работа, вечер за вкъщи и да ти е пълно и на двете места.

Изборът на образование и кариера са решаващи за тази “пълнота” и са обект на изследване в последната ми книга – “Управление на личностното развитие”, която ще излезе от печат много скоро. Ако искаме да постигнем т. нар. well-being – състояние на благосъстояние (тази толкова хубава дума) в различните области от живота, се изисква едно единствено нещо – себепознание.

Себепознанието не е нещо, което се случва еднократно, а ежедневен, ежеминутен процес. Разбира се, този процес не приключва никога, но има ключова възраст, в която, ако опознаем себе си, ще имаме много по-големи шансове за избор на правилното образование, а оттам и правилната кариера.

Ценностната система на всеки индивид се формира до 21-годишна възраст. След навършване на 14 години се счита, че човек вече е в състояние да анализира себе си обективно и да осъзнава силните и слабите си страни.

Образователната система в повечето държави, включително и в България, не е способства за най-важното познание – познанието за себе си, за откриването на онова пресечно място, на което се срещат нещата, които човекът обича да прави, с нещата, които прави „просто добре“, на таланта със страстта, на личните умения и заложби с личните стремежи.

Потенциалът на всеки индивид се проявява по различен начин, а откриването и развитието му е важно както за неговото благосъстояние и жизнен успех, така и изобщо за ефективността и здравето на всички социални организации и системи. Натрупват се знания, теории и практики по предмети и дисциплини, но рядко се достига до съществено познание за ключовите характеристики и таланти на личността: кое е това, което носи вдъхновение и разпалва вътрешната мотивация, кое храни физиката и психиката на точно този индивид с полезни елементи, кое е това, което осигурява неговото развитие и прогрес в краткосрочен и дългосрочен порядък.

Затова и сега, в разгара на кандидатстудентските кампании, бих посъветвала младите хора, поставени пред образователен и кариерен избор да помислят над най-важните въпроси, а именно:

 • Кой съм аз? 
 • Кога съм аз?
 • Кое ме прави щастлив и ме вдъхновява?
 • Кое разпалва блясък в очите ми и пламък в душата ми?
 • Кое е това, което не ми омръзва?
 • Кое е това, което съм обичал/а да правя като дете и за което винаги съм намирал/а време и място?

Полепналите амбиции на други хора не са индикатор за това кои са талантите и даденостите на даден човек. Съвременното общество и култура разглеждат процеса на личностно развитие като се фокусират предимно върху кариерните и личностните успехи, но рядко се разглежда цялостното благосъстояние, удовлетворението и комплексното добруване на индивида като измерители на личностното развитие.

В този забързан свят, в който времето е най-ценната валута и в който основният поглед е насочен предимно навън към света, често не остава време за поглед навътре. А само личност, която познава себе си, своите таланти и своите силни страни, личност, която живее и работи в синхрон със заложбите и дарованията си, може да постигне благосъстояние, успех и удовлетворение в различните области на живота.

278012393_520184492968174_6974045619887831517_n

Доц. д-р Даниела Илиева участва във Втората национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите

На 19 април 2022 г., доц. д-р Даниела Илиева бе модератор и лектор на Втората национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите, организирана от ВУЗФ.

Целта на конференцията е да предложи открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование. Събитието протече в три последователни панела и бе открито от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Модератор на първия панел бе доц. д-р Илиева, а във втория – посветен на съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления, взе участие с презентация „Управление на личностното развитие в училищата“.

Фокусът на представянето беше върху:

 • Новото разбиране за човешкия талант
 • Образователната система в България
 • Знание Vs. Себепознание
 • Well-being = Благосъстояние
 • Училището като идеална среда

Конференцията се провежда като част от специалните събития, научни форуми и експертни дискусии, които ВУЗФ провежда през цялата 2022 година, с които се отбелязва 20-та годишнина на бизнес университета.

6af842a78bf5f73dee5748db89cedf41-ilieva

Личностно развитие и насърчаване на заложбите на учениците

Доц. д-р Илиева: Ученето не спира цял живот

„Във ВУЗФ опитваме да създадем у студентите идеята, че ученето не спира цял живот. Има все повече възможност за учене през целия живот. Другият начин е да имат отворени сетива, за да виждат възможностите“, каза преподавателят във ВУЗФ доц. д-р Даниела Илиева по време на дискусията на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Образование“.

Специалистът по личностно развитие посочи, че всички системи в образованието ни обръщат много внимание на това детето да се изучи в дадени дисциплини, но рядко се обръща внимание на това да се запознае със себе си.

„Талантите и заложбите, които всеки носи, би било огромна промяна в образователната система, ако започне да развива дадености на всяко едно дете. Това изисква обучение на преподавателите в гимназиален курс и университетска среда“, каза още доц. Илиева пред Bulgaria ON AIR.

Тя изтъкна, че личностното развитие е човек да следва даденостите и заложбите си, да ги развива и да избере. Доц. Илиева отбеляза, че може да взаимстваме от системата на Финландия, където развиват цялостното благосъстояние у децата.

„Обучението е за всички – за децата, за родителите, за учителите, за нас преподавателите, които след това изиграваме важна роля в това младият човек да намери правилния кариерен път и образование. Тук е нашата роля на ментори. Ако от малък следваш душата, сърцето и призванието си, няма да има нужда от толкова много курсове“, каза още доц. Илиева.

Гледайте целия разговор във видеото. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/260349-lichnostno-razvitie-i-nasarchavane-na-zalozhbite-na-uchenitsite

bgonair

Доц. д-р Даниела Илиева ще бъде лектор в социалния проект „Бъдещето: Образование“ на Bulgaria ON AIR

Експертната дискусия ще се излъчи в ефира на телевизията на 27 март от 17:30 часа

Какви са основните глобални тенденции в света, в който живеем и какви са предизвикателствата за образователната ни система и учебния процес като цяло? Какво означава динамичното технологично развитие за търсенето на знания и умения? Всичко това и още много ще разкрие новото издание на мултиплатформения проект на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Образование“ тази неделя.

Експертната дискусия ще се излъчи на 27 март, от 17:30 часа, в ефира и Facebook страницата на Bulgaria ON AIR. „Бъдещето: Образование“ ще се предава на живо и на сайтовете Bgonair.bg и Dnes.bg. Модератор на специализираното издание ще бъде журналистът на Bulgaria ON AIR и продуцент на публицистичното предаване „Директно“ Калина Донкова.

По време на „Бъдещето: Образование“, Диян Стаматов, бивш зам.-министър на образованието и директор на 119 СОУ, ще коментира актуалното състояние на образователна система в България, средното образование като ключов период за професионалната ориентация на учениците. Той ще разкаже повече за планираните реформи в образователната система от МОН, нивото на подготовка на българските ученици, сравнено с връстниците им по света и интеграцията на украински деца в българската образователна система.

За дигитализацията в образованието и конкурса на А1 „Дигиталното училище на България“ повече ще разкажат експертът „Външни комуникации“ в А1 Нина Неделчева – Георгиева, Христина Ананиева, главен учител, и Светла Панайотова, старши учител в 81-во Иновативно Средно училище „Виктор Юго”, София.

Как човек да вземе управлението на личностното си развитие в свои ръце ще разкрие доц. д-р Даниела Илиева от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Тя ще сподели ценни съвети за избягването на препятствията по пътя към постигането на крайната цел на всеки човек и кои са най-често срещаните грешки, които хората допускат в опит да подредят живота си.

В новото издание на специализирания мултиплатформен проект „Бъдещето: Образование“, мениджърът „Производство“ в „Елика Процесинг“ ООД Грета Димитрова, ще коментира кои са тясно специализираните професии от бъдещето. В специален разговор експертът ще изрази професионалното си мнение относно необходимостта от такъв тип работни позиции и тяхната сфера на дейност.

Предстои ли развитие на системата на висшето образование в България и кои са професиите на бъдещето? Това ще коментира ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) проф. Миглена Темелкова. Тя ще сподели своите наблюдения относно киберсигурността и мрежовата сигурност.

За финал на експертната дискусия „Бъдещето: Образование“ повече за ролята на образованието във формирането на идентичност ще разкрие дизайнерът Маргарита Асадурова. Тя ще коментира и необходимо ли е учениците да бъдат обучавани как трябва да се обличат.

„Бъдещето: Образование“ се провежда с подкрепата на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), „Елика Процесинг“ ООД, A1 България и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Медийни партньори на проекта са Investor.bg, Dnes.bg и Manager.bg.

източник: www.investor.bg