Вербална манипулация

Вербална манипулация

Вербална манипулация

  • Комуникационен модел
  • Репрезентативни системи
  • Вербална компетентност и вербална интелигентност
  • Привличане и задържане на внимание
  • Вербална манипулация
  • Лингвистични трикове за вербална манипулация
  • Методът “Котва”
  • Етична манипулация

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg