66

Доц. д-р Даниела Илиева проведе уебинар за членовете на НСНИ

На 14 август 2019г. доц. д-р Даниела Илиева беше лектор в онлайн-семинар – част от инициатива на НСНИ (Национално сдружение Недвижими имоти). Представената тема ,,МОДЕРНАТА КОМУНИКАЦИЯ – НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩУВАНЕ ПРИ ОГРАНИЧЕН ВРЕМЕВИ РЕСУРС“ беше наблюдавана в онлайн пространството от НСНИ делегати от Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Плевен, Пловдив, Приморско, Русе, Свищов, София, Стара Загора и Хасково.

Презентацията се фокусира върху следните елементи:

– защо времето и комуникациите са важни
– как измерваме времето
– как комуникираме в бизнеса с отговорност
– аспекти на вербалната комуникация – как да съкратим изреченията и да боравим с точните думи
– как да използваме невербалната комуникация за по-добро разбиране на явните и скрити послания
– как да пишем имейли, които уважават времето