Какви данни ще бъдат обработвани?

Данните, които се събират и обработват, са строго необходими за изпълнението на договора за продажба и последващото доставяне на избраната от Вас книга/ книги. Тези данни са име, имейл адрес, адрес и телефонен номер.

Задължително ли е да предоставите лични данни?

Предоставянето на посочените категории лични данни е задължително, тъй като са необходими  за осъществяването на продажба и доставка на избраната от Вас книга .

Каква е целта на обработването на данните?

Всички лични данни на уебсайта на „Daniela.bg“ се обработват с цел продажба на книги и последващата им доставка.

Лични данни могат да бъдат обработвани и в случай на възникване на правен спор.

На кое правно основание обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за всички дейности по обработване на лични данни на този уебсайт е изпълнението на договор. По същество, уебсайтът предлага продажба на книги. При желание да ги закупите, като потребител, Вие сключвате договор с доц. д-р Даниела Илиева.

В случай на правен спор, личните данни се обработват за целите на правните интереси на доц. д-р Даниела Илиева.

Кой е администраторът на лични данни?

Администраторът на лични данни на „Daniela.bg“ е доц. д-р Даниела Илиева. Можете да се свържете с администратора на лични данни на следния адрес: бул. Симеоновско шосе № 110, к-с Градина (Макси), София, България.

Можете да се свържете и чрез имейл на адрес: daniela@daniela.bg.

Кой има достъп до данните?

Данните, обработвани на уебсайтa, са достъпни единствено за администратора на уебсайта. 

Не се осъществява трансфер на лични данни към трети държави или международни организации с оглед на събраните, обработени и съхранявани лични данни.

Има ли трети страни, които участват в дейностите по обработвнае на лични данни на уебсайта „Daniela.bg“?

Не, единствено администраторът на уебсайта участва в обработването на данните.

Какъв е периодът за съхранение на личните Ви данни на уебсайта?

Вашите лични данни се изтриват автоматично след 30 дни.

Къде се съхраняват личните Ви данни?

Всички лични данни, обработвани на уебсайта „Daniela.bg“, се съхраняват на самия уебсайт като се използва споделен хостинг, предоставен от хостинг компания – SUPERHOSTING.BG.

Какви са Вашите права като субект на данни?

В качеството си на субект на данни Вие имате следните права:

  • право на информация  дали Вашите лични данни се обработват чрез уебсайта.
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани чрез уебсайта;
  • право да коригирате и актуализирате личните Ви данни, обработвани чрез уебсайта;
  • право на изтриване – това право би могло да се упражни в случаите, когато личните данни вече не са необходими, обработването на лични данни е незаконосъобразно, както и в случаите, при които личните данни се събират и обработват въз основа на съгласието на родителите;
  • правото да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни – това право може да бъде упражнено в случаите, когато сте оспорили точността на обработваните лични данни, когато обработването е незаконосъобразно, данните вече не са необходими за целите на обработването, упражняването на права или защитата по искови претенции;
  • правото на преносимост на данните – по същество това право се състои във възможността да получите личните си данни, които сте предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, както и във възможността да бъдат предадени тези данни на друг администратор.

Как можете да упражните правата си като субект на данни?

За да упражните някое от изброените по-горе права, изпратете съобщение на следния имейл адрес: daniela@daniela.bg.  

Освен това, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако прецените, че личните Ви данни се обработват по незаконен начин. Можете да се свържете с тях на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.