960-540-cxv

Съвършенството не е невъзможна мисия

Невро-лингвистично програмиране (НЛП) представлява набор от техники, които позволяват бързото постигане на желани резултати в която и да е област от живота. В динамиката на днешния свят НЛП намира още по-голямо приложение, защото спестява от най-ценната валута, а именно времето.

НЛП е наука за съвършенството или как да постигнем съвършенство в индивидуален и в бизнес аспект.

НЛП те събужда. Събужда те за това да си alert за заобикалящата те среда, да използваш максималния капацитет на сетивата си, да гледаш, но и да виждаш отвъд видимото, да слушаш, но и да чуваш нюансите, да усещаш с цялата палитра на съзнанието и подсъзнанието. НЛП те учи да разчиташ сигналите на невербалната комуникация по един абсолютно присъщ на всички човешки същества начин, т.е. няма нищо свръхестествено, но това е невероятно конкурентно предимство и в личната, и в бизнес комуникацията.

НЛП те учи да поемеш отговорност за комуникационните послания, които изпращаш. Учи те да кодираш вербалните и невербални съобщения по начин, който отсрещната страна ще разбере и възприеме така, както ти искаш и по начин, който ще помогне да постигнеш желаното от теб в комуникацията.

НЛП ти дава свобода на мисълта и осъзнаване на подсъзнанието като най-силния ти съюзник в постигането на желаните от теб резултати. НЛП вярва, че подсъзнанието знае и може всичко, че ограниченията са само плод на нашите вярвания, убеждения, минало, преживян опит и ценностна система.

Как можете да се възползвате от НЛП?

Най-лесният и достъпен начин да се потопите и да разберете повече за света на НЛП е чрез книги, посветени на темата. Някои заглавия, които горещо препоръчвам са:

– Въведение в НЛП – Джери Ричърдсън;  Издател: НЛП България
– Изгради живота на мечтите си: НЛП-тайни за бърза и трайна житейска промяна – Ричард Бандлър; Издател: Locus
– Коучинг с НЛП – Джоузеф О’Конър; Издател: Колибри
– Осъществи целите си с НЛП – Анне Линден; Издател: AMG

Другият начин за използване на техники от НЛП е чрез НЛП терапия. Под терапия не разбирайте, че някой ще ви лекува, а по-скоро че някой ще ви асистира в установяването и формулирането на конкретните ви цели и начините за постигането им с помощта на вашите собствени налични ресурси.

Последна, но не на последно място, възможност за изучаване на НЛП е чрез курсове за НЛП практик, мастър и най-високата степен – трейнър. Процесът е дълъг и скъп, но си заслужава.

НЛП техники

Различни НЛП техники помагат да се достигнат/ постигнат полезни състояния за различни ситуации, с които се сблъскват лидери и предприемачи. Универсалните полезни състояния са следните:

 • Учене, възприемане на други гледни точки или перспектива
 • Отвореност към промяна
 • Креативност
 • Стремеж към съвършенство
 • Планиране и дефиниране на целите и резултатите
 • Превъзмогване на ограниченията и неполезните навици
 • Преодоляване на стрес и безпокойство
 • Яснота в и разбиране на комуникацията
 • Проактивни действия и мотивация
 • Готовност за поемане на рискове
 • Здраве
 • Завършеност

НЛП е все пак една цяла друга Вселена на неограничени възможности, неограничено мислене и безгранично изживяване на живота.