girl-with-paper-smile_23-2147798476

С усмивка на дете

Усмихни се и светът ще се усмихне с теб, разплачи се и ще плачеш сам. Искрената усмивка разкрива, подкрепя, отваря врати и показва голяма част от истинските ни емоции.

Усмихвате ли се в момента? Тренирали ли сте най-добрата си усмивка пред огледалото? Поставяли ли сте усмивка на лицето си в момент, в който душата ви плаче?

От бизнес гледна точка усмивката е тази част от невербалната комуникация, която има най-голяма важност и предимство. Кога да се усмихнем? Колко широка да бъде усмивката? Как ще ни възприемат, ако се усмихваме твърде често или ако сме резервирани?

В предишни статии беше спомената невербалната комуникация в контекста на ръкуването и като част от процеса на хипноза. Невербалната част от комуникацията е между 55% и 68% според различните изследователи, т.е. не е важно какво казваме, а как го казваме, с какви жестове подкрепяме казаното, каква е тоналността на гласа и тембъра.

Езикът на тялото представлява цяла отделна наука. В тази статия ще разгледаме най-забележителните части на лицето – очите и усмивката.

Колкото по-отдалечена е дадена част на тялото от мозъка, толкова по-малко контролираме и мислим за тази част. Лицето е разположено най-близо до мозъка и съответно мислим много повече за това какво изразяваме посредством невербалните жестове и мимики на лицето.

Очите са огледалото на душата.

Колкото повече нещо ни харесва, толкова повече се отварят очите, разширяват се зениците и се повдигат веждите, за да може окото да приеме максимално количество от харесваната информация. А когато нещо не ни харесва присвиваме очи, прихлупваме вежди и дори закриваме с ръка погледа си, за да намалим приемането на нежеланата информация.

Усмивката е знак за щастие, а смехът е най-доброто лекарство.

Всеки родител изпада във възторг, когато новороденото възпроизведе първата си неволна усмивка. По-късно усмивката става основна форма на комуникация между родител и дете.

Широката, истинска и искрена усмивка е придружена от съответни съпътстващи жестове – повдигнати нагоре ъгълчета на устните, грейнали очи и фини бръчици около очите. Обратно – неискрената усмивка води краищата на устните настрани, в посока към ушите и е без емоции в и около очите. Усмивката може да показва зъбите или не, може да бъде свенлива или загадъчна, спонтанен или премислен жест.  Усмивката с отворена челюст е присъща на публичните личности, които искат да завладеят публиката си.

В бизнеса разпознаването на искрената усмивка би могло да бъде полезен инструмент за да се усети настроението и отношението на отсрещната страна.

В своята книга „Какво казва тялото“ Джо Наваро обръща специално внимание на жестовете на лицето и на усмивката. Той изтъква важността на това да се усмихваме искрено, да познаваме собствените си жестове и посланията, които изпращаме чрез тях. Също толкова важно е умението да разчитаме невербалните знаци на човека, с който общуваме, а това е възможно с наблюдение, искрен интерес и развито умение за слушане на скритото послание.

8 причини да се усмихвате:

  1. Усмивката ви прави красиви
  2. Усмивката подобрява имунната система
  3. Усмивката ви прави да изглеждате успели
  4. Усмивката създава позитивно настроение на вас и на околните
  5. Усмивката тренира мускулите на лицето
  6. Усмивката намалява стреса
  7. Усмивката носи щастие
  8. Усмивката е безплатна

Нека през месец юни да се усмихваме с най-искрената и красива усмивка – усмивката на дете!

Статията е публикувана в списание GoBio, юни, 2014 г.