„Mentoring – Process, Guidelines and Programs“, 2015

Автор: Доц. д-р Даниела Илиева

Издателство: Издателска къща ВУЗФ

Анотация

Менторството е известно от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и уважение между поколенията. В съвременния свят, менторството придобива ново значение и концепцията разширява своя обхват, като създава стремеж към усъвършенстване както на организационно, така и на личностно ниво.

Монографията е фокусирана върху развитието на концепцията за менторство. Целта на изследването е да се осигури разбиране и да се предостави доказателство, че подценената концепцията за менторство има много по-широко приложение за управлението на човешките ресурси и развитието на личността като цяло.

Изискваната в сегашните динамични и бързо развиващи се времена връзка, е връзка между различните институции и нива в организациите. Тази връзка може да се постигне чрез менторство и програми за менторство. Създаването на менторски програми е специфичен процес, който се определя от комбинация от фактори, като например конкретния вид менторство, предмет на менторството и разнообразие от ситуационни настройки.

Целта на този монографичен труд е чрез научен анализ, анализ на публикации и емпирично изследване на най-добри практики, да изследва съвременната интерпретация на менторството, да разгледа процеса на менторство и ролята на участниците в него, да се изведат ефективни и надеждни насоки за успешно менторство и да се представи план на специфичните елементи в процеса на разработване на програма за менторство.