HOW TO BE A MODERN BUSINESS LADY

How to be a lady

How to be a lady

 • Модерен етикет и протоколни правила
 • Модерната жена и бизнес дама
 • Съвместяване на лични и служебни роли
 • Дами и господа
 • Еманципация, равенство между половете
 • Бизнес етикет
 • Формален етикет за бизнес дами
 • Неформален етикет извън офиса
 • Личен имидж и стил
 • Dress code за различни видове събития
 • Достойното поведение
 • Бизнес срещи и бизнес пътувания
 • Управление на личната енергия

T:+359 888 63 63 08

E:daniela@daniela.bg