danidinner

Етикет по време на строго формална вечера  – Съвместна рубрика с Genica news

Петото видео от съвместната рубрика с Genica news “Комуникация и Етикет НАвреме и НАмясто” е посветено на темата „Етикет по време на строго формална вечеря“. Ще разберете:
  • Четете ли внимателно поканата?
  • Кои са основните правила при “black tie” за мъже и жени?
  • Как да изберете точните обувки?
  • Каква е правилната подредба и употреба на приборите за хранене?
  • И още във видеото: