Стрес мениджмънт

В навечерието на пролетния сезон, типичен с пробуждането на природния свят, но също така и с изчерпване на енергията на човешкия организъм – явление, наречено „пролетна умора“. Освен пролетна умора,…

ИЗГРАЖДАНЕ на НАВИЦИ и СТРАТЕГИИ и ИЗВАЖДАНЕ от КОМФОРТНАТА ЗОНА

Р Доц. д-р Даниела Илиева Преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ “Най-трудната част от научаването на нещо ново не е…

Значимата роля на учителя във формирането на ценностната система на ученика

Статията на Доц. д-р Даниела Илиева е публикувана в списание:„Предучилищно & училищно образование: управление – възпитание – обучение“ , в рубрика „Модерният учител е в час“. Рубриката има за цел…

УЧИТЕЛЯТ – МЕНТОР

Статията на Доц. д-р Даниела Илиева е публикувана в списание:  „Предучилищно & училищно образование: управление – възпитание – обучение“ , в рубрика „Модерният учител е в час“. Рубриката има за…

Доц. д-р Даниела Илиева ще води нова рубрика в списание ,,Предучилищно и училищно образование”

Рубриката има за цел да представи модерни, различни и иновативни подходи за общуване, модели за познание за човешкото развитие и междуличностните отношения, бързи и ефективни техники за преодоляване на поколенчески и други различия.

Доц. д-р Даниела Илиева представи доклад на конференцията “Future Technology Analysis – Future in the making” в Брюксел

На 4 и 5 юни2018 г. в Брюксел, Белгия, доц. д-р Даниела Илиева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, взе участие в конференция “Future Technology Analysis – Future in the making”. Фокус на конференцията са новите предизвикателства пред създаването на политики и методи за преодоляването им. Конференцията има за цел…

Доц. д-р Даниела Илиева се включи в кръгла маса “Взаимодействие за киберсигурност между наука, бизнес и държава”

На 05.04.2018 г. в Университетa по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се проведе кръгла маса „Взаимодействие за киберсигурност между наука, бизнес и държава.“ Събитието имаше за цел да представи и…